Z nevýhody výhoda

Přednášeli jsme na semináři.

Konal se ve dnech 16. až 18. listopadu se v Praze seminář se zaměřením na to, jak v oddílech pracovat s dětmi s různými druhy znevýhodnění. Seminář se konal již potřetí a byl nazván "Z nevýhody výhoda".

 

Cílem semináře bylo nabídnout účastníkům široké spektrum informací o různých druzích znevýhodnění, s nimiž mohou děti do skautských oddílů přicházet a možnosti, jak s nimi pracovat, aby se v oddíle cítili dobře. V programu semináře byly zařazeny přednášky a aktivity zaměřené na děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti sociálně znevýhodněné a další.

 

Každý z posluchačů získal stejnojmennou podrobnou příručku, která se věnuje většině témat zmíněných na semináři i těm, na která se nedostalo.

 

Na letošním ročníku semináře měli účastníci možnost seznámit se s činností skautského oddílu Potkani, který je určen pro neslyšící děti, v rámci přednášky o sluchovém postižení. Přednášku vedla jedna z členek Potkanů a radila nejen, jak úspěšně začlenit neslyšící dítě do kolektivu slyšících, ale také to, jakým způsobem takový kolektiv funguje, konkrétně oddíl Potkani.

 

Posluchači se dozvěděli, jakými způsoby lze s neslyšícími komunikovat a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak je obtížné odezírat ze  rtů. Další informace se týkaly znakového jazyka a kultury komunity neslyšících.

 

V průběhu přednášky také vyvstala zajímavá otázka, zda je pro neslyšící děti přínosnější být v integraci mezi slyšícími nebo v kolektivu neslyšících. Odpověd samozřejmě není jednoznačná, obě situace mají svá pozitiva. Navíc skautský oddíl pro neslyšící je u nás zatím jeden a jsou to právě pražští Potkani při středisku Arcus na Praze 2.

 

Můžeme doufat, že posluchači si odnesli zajímavé, nové a přínosné informace a především poznatek, že začlenění sluchově postiženého dítěte do skautského oddílu je možné a přínosné pro všechny. Pokud i vás zajímá téma dětí s různými znevýhodněním, doporučuji příručku Z nevýhody výhoda.

 

Pozvánka na tento seminář.

Web Skautingu pro všechny zabývající se touto tématikou.

Listopad 2012

Pepe-Josefina Kalousová

UPOZORNĚNÍ – Dočasné pozastavení veškeré skautské činnosti v ČR

Dne 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti s platností od 11. března 2020 do odvolání.

 

 
Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

 
O Středce od Potkanů

17. – 19. května 2019

Středisková výprava se konala v Novém Městě nad Metují.

 

 
Skautky jely do Hradce Králové

22. – 24. března 2019

Jely jsme my skautky do Hradce Králové s vedoucím Oříškem. V pátek večer jsme dorazili do skautské klubovny,

 

 
Dny dobrých skutků

1. – 3. března 2019

V březnu jsme se rozhodli naši výpravu vzít více do svých rukou a přispět svou účastí něčemu dobrému. Udělat dobré skutky.

 

Login
close