Z nevýhody výhoda

Přednášeli jsme na semináři.

Konal se ve dnech 16. až 18. listopadu se v Praze seminář se zaměřením na to, jak v oddílech pracovat s dětmi s různými druhy znevýhodnění. Seminář se konal již potřetí a byl nazván "Z nevýhody výhoda".

 

Cílem semináře bylo nabídnout účastníkům široké spektrum informací o různých druzích znevýhodnění, s nimiž mohou děti do skautských oddílů přicházet a možnosti, jak s nimi pracovat, aby se v oddíle cítili dobře. V programu semináře byly zařazeny přednášky a aktivity zaměřené na děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti sociálně znevýhodněné a další.

 

Každý z posluchačů získal stejnojmennou podrobnou příručku, která se věnuje většině témat zmíněných na semináři i těm, na která se nedostalo.

 

Na letošním ročníku semináře měli účastníci možnost seznámit se s činností skautského oddílu Potkani, který je určen pro neslyšící děti, v rámci přednášky o sluchovém postižení. Přednášku vedla jedna z členek Potkanů a radila nejen, jak úspěšně začlenit neslyšící dítě do kolektivu slyšících, ale také to, jakým způsobem takový kolektiv funguje, konkrétně oddíl Potkani.

 

Posluchači se dozvěděli, jakými způsoby lze s neslyšícími komunikovat a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak je obtížné odezírat ze  rtů. Další informace se týkaly znakového jazyka a kultury komunity neslyšících.

 

V průběhu přednášky také vyvstala zajímavá otázka, zda je pro neslyšící děti přínosnější být v integraci mezi slyšícími nebo v kolektivu neslyšících. Odpověd samozřejmě není jednoznačná, obě situace mají svá pozitiva. Navíc skautský oddíl pro neslyšící je u nás zatím jeden a jsou to právě pražští Potkani při středisku Arcus na Praze 2.

 

Můžeme doufat, že posluchači si odnesli zajímavé, nové a přínosné informace a především poznatek, že začlenění sluchově postiženého dítěte do skautského oddílu je možné a přínosné pro všechny. Pokud i vás zajímá téma dětí s různými znevýhodněním, doporučuji příručku Z nevýhody výhoda.

 

Pozvánka na tento seminář.

Web Skautingu pro všechny zabývající se touto tématikou.

Listopad 2012

Pepe-Josefina Kalousová

Účastnili jsme se Svojsíkova závodu a sportovního dne

27. – 28. 5. 2019

Poslední dubnový víkend se nezadržitelně blížil a s ním i dvě velké akce pro Potkany: Svojsíkův závod a střediskový sportovní den.

 

 
Výprava do Jablečného království

11. – 13. 1. 2019

V pátek 11. ledna byla první novoroční výprava a jeli jsme na sever Čech do Jablonce nad Nisou.

 

 
Co jsme si nadělili

14. – 16. 12. 2018

Naše Vánoční nadílka se uskutečnila po delší době opět na faře v Kolodějích blízko Oříška.

 

 
Výprava do Děčína

16. – 18. 11. 2018

Navštívili jsme krásné místo na severu Čech – České Švýcarsko.

 

 
Výprava do Jeseníků

19. – 21. 10. 2018

Ve dnech 19.-21. října proběhla první výprava 53. oddílu Potkani v tomto školním roce.

 

Login
close