Z nevýhody výhoda

Přednášeli jsme na semináři.

Konal se ve dnech 16. až 18. listopadu se v Praze seminář se zaměřením na to, jak v oddílech pracovat s dětmi s různými druhy znevýhodnění. Seminář se konal již potřetí a byl nazván "Z nevýhody výhoda".

 

Cílem semináře bylo nabídnout účastníkům široké spektrum informací o různých druzích znevýhodnění, s nimiž mohou děti do skautských oddílů přicházet a možnosti, jak s nimi pracovat, aby se v oddíle cítili dobře. V programu semináře byly zařazeny přednášky a aktivity zaměřené na děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti sociálně znevýhodněné a další.

 

Každý z posluchačů získal stejnojmennou podrobnou příručku, která se věnuje většině témat zmíněných na semináři i těm, na která se nedostalo.

 

Na letošním ročníku semináře měli účastníci možnost seznámit se s činností skautského oddílu Potkani, který je určen pro neslyšící děti, v rámci přednášky o sluchovém postižení. Přednášku vedla jedna z členek Potkanů a radila nejen, jak úspěšně začlenit neslyšící dítě do kolektivu slyšících, ale také to, jakým způsobem takový kolektiv funguje, konkrétně oddíl Potkani.

 

Posluchači se dozvěděli, jakými způsoby lze s neslyšícími komunikovat a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak je obtížné odezírat ze  rtů. Další informace se týkaly znakového jazyka a kultury komunity neslyšících.

 

V průběhu přednášky také vyvstala zajímavá otázka, zda je pro neslyšící děti přínosnější být v integraci mezi slyšícími nebo v kolektivu neslyšících. Odpověd samozřejmě není jednoznačná, obě situace mají svá pozitiva. Navíc skautský oddíl pro neslyšící je u nás zatím jeden a jsou to právě pražští Potkani při středisku Arcus na Praze 2.

 

Můžeme doufat, že posluchači si odnesli zajímavé, nové a přínosné informace a především poznatek, že začlenění sluchově postiženého dítěte do skautského oddílu je možné a přínosné pro všechny. Pokud i vás zajímá téma dětí s různými znevýhodněním, doporučuji příručku Z nevýhody výhoda.

 

Pozvánka na tento seminář.

Web Skautingu pro všechny zabývající se touto tématikou.

Listopad 2012

Pepe-Josefina Kalousová

Výprava do Jeseníků

19. – 21. 10. 2018

Ve dnech 19.-21. října proběhla první výprava 53. oddílu Potkani v tomto školním roce.

 

 
Výprava do Letohradu

29. 3. – 1. 4. 2018

Výprava na Velikonoční ostrov do Letohradu

 

 
Vodácká výprava na řece Sázavě

8. – 10. 6. 2018

O víkendu 8. – 10. června 2018 se uskutečnila vodácká akce na řece Sázavě.

 

 
Středisková výprava – skautské století

25. – 27. 5. 2018

Pátek byl den začátku střediskové výpravy, kdy se vlčata, světlušky a skauti z našeho střediska mohli navzájem poznat.

 

 
O ZVAS a sportovním dni od Potkanů

20. – 22. 4. 2018

V pátek jsme se sešli u krásné klubovny v Braníku. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli venku zahrát různé hry.

 

Login
close