Poznávání různých národů

to byla naše výprava o víkendu 18.-20.3.

 

Nocovali jsme v chatě, která ležela v trampské osadě u Štěchovic, kde je i přehrada. Do chaty jme došli tak pozdě, že jsme se nakonec přivázali lany, abychom nespadli, protože cesta vedla po velmi strmém svahu.


K večeři jsme si uvařili tradiční jídla různých zemí - Mexiko, Japonsko, Nizozemí. Všem chutnalo, ale každému trochu něco jiného. Před spaním dorazili Asterix s Obelixem (pozn. naše celoroční hra) a vyzvali děti, aby se vydaly na cestu a zkusily zjistit něco zajímavé o zemích, jejichž jídla ochutnaly k večeři.

 

V sobotu jsme šli na výlet podél Svatojánských proudů proti proudu řeky Vltavy. Cestou jsme stopovali podle značek a plnili úkoly, které byly v tajemných obálkách.

Pod Třebenicí jsme si dali oběd a vyrazili do kopce skrze les na cestu zpátky. Cestou jsme potkali velkou skupinu neslyšících turistů, kteří si náhodou usmysleli, že vyrazí na výlet do stejné oblasti jako my. Poté, co jsme dorazili do chaty, děti rozbalily obálky a zjistily, že uvnitř jsou listy se zajímavými informacemi o různých státech, společně s obrázky.

 

Na noční hře šly první děti ve skupinkách nebo jednotlivě se svíčkou ke vzdálenému ohništi a u toho jasně svítil měsíc. Potom se vrátily a už to bylo dobrodružnější, rozdělily se na družiny Lišek a Vlků a každá družina měla za cíl donést svíčku k ohništi a zapálit ho, v tom se jim snažili zabránit vedoucí. Děti zvolily chytrou taktiku a netrvalo dlouho a oheň zahořel.

 

V neděli ráno jsme si vyzkoušeli různé Velikonoční tradice: pletení pomlázek, barvení vajíček voskem nebo květinami s cibulí. Ke konci víkendu jsme se vrhli na úklid, někteří pomáhali, jiní si hráli venku nebo šermovali s molitanovými meči. Po oběde jsme vyrazili na autobus do Štěchovic, cestou jsme uviděli nutrii, kterou jsme několik minut obdivovali. Když jsme došli na autobus, měli jsme ještě čas na pár her. Nakonec jsme autobusem dorazili na Smíchovské nádraží, kde na nás čekali rodiče.

Odkaz na fotogalerii

26. března 2016 Nikola Novotná -  Žiry

UPOZORNĚNÍ – Dočasné pozastavení veškeré skautské činnosti v ČR

Dne 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti s platností od 11. března 2020 do odvolání.

 

 
Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

 
O Středce od Potkanů

17. – 19. května 2019

Středisková výprava se konala v Novém Městě nad Metují.

 

 
Skautky jely do Hradce Králové

22. – 24. března 2019

Jely jsme my skautky do Hradce Králové s vedoucím Oříškem. V pátek večer jsme dorazili do skautské klubovny,

 

 
Dny dobrých skutků

1. – 3. března 2019

V březnu jsme se rozhodli naši výpravu vzít více do svých rukou a přispět svou účastí něčemu dobrému. Udělat dobré skutky.

 

Login
close