víkend plný zážitků

od dubnovém víkendu jsme nevěděli, kam dřív skočit.

 

V posledním dubnovém víkendu jsme uspořádali výpravu, přespávali jsme u nás v klubovně, protože v sobotu se naše družiny účastnili okresního kola Závodu vlčat a světlušek (ZVaS) a v neděli se konal Sportovní den s ostatními oddíly střediska.

 

pátek

Jako poslední dorazili Křeček s Nelou a Kubou, protože přijížděli z Brna a našli nás v parku, kde jsme hráli hry.

V parku jsme uspořádali krátký závod na koloběžkách a pár kratších her. Dokonce jsme uviděli bažanta a všichni se za ním rozeběhli, že ho chytí, leč uletěl nám. Přesunuli jsme se na večeři, kterou nám v klubovně uvařil Oříšek. Ještě jsme hráli hry a šli spát.

 

sobota

 


Ráno jsme vstávali brzo, protože ZVaS byl v Malé Chuchli a to od 9 hod:-(. Sraz jsme stihli a na místě jsme se dozvěděli, že Superhrdinové se snaží zachránit svět před Superpadouchy a všechny družiny musí Superhrdinům pomoci se záchranou světa.

super ZVaS

Postupně se jedna družina za druhou vydávali na trať závodu. Cestou se musely plnit různé úkoly: ošetřit zraněného, dokázat svoji zručnost, mrštnost a přesnost nebo uvařit jídlo co nejpřesněji podle předloženého vzoru.

superpadouší kontola - Bára a Terka z VM

 

Také jsme poznávali různé rostliny a zvířata. Všechny družiny stihly závod dokončit před časovým limitem, po protnutí cíle jsme šli zpět na shromaždiště, kde jsme si pochutnali na objednaných palačinkách k obědu a každý si mohl vybrat svoji oblíbenou příchuť.

Jednotlivé družiny nestartovaly najednou a tak mohly využít ping-pong, malování, fotbal, aj.

Vyhlašování vítězů bylo přerušeno útokem Superpadouchů na statečného Superkečupa. Superkečup souboj vyhrál a Superpadouši byli odvlečeni do vězení. Mohlo se pokračovat ve vyhlašování vítězů. Naše hodnocené družiny skončily na výborném čtvrtém místě (Lišky) a devátém (Vlci) ze 13 družin, přičemž na prvních třech místech se umístily družiny Práčat. Mezi nehodnocenými skupinami byli Liškovlci na prvním místě. Po skončení závodu jsme se přesunuli zpět do klubovny, uvařili jsme si večeři, hráli jsme si chvilku na dvorku za klubovnou a pak už šli spát.

souboj Superkečupa se Superpadouchem

 

neděle

V neděli jsme vstali trošku později než v sobotu a vrhli se na úklid klubovny. Po úklidu byla snídaně, pak všichni popadli batohy a vyrazili jsme do Stromovky, kde se konal Sportovní den. Připraveno bylo celkem 9 stanovišť, všude po celém parku.

Ve Stromovce se sešli všechny oddíl našeho střediska: Velká Medvědice, Potkani, ZHSK a Rysové. Všechny skupiny postupně navštívily stanoviště, snažily se podat co nejlepší výkon a získat tak body. Po skončení závod následoval oběd a vyhlašování. První místa vyhrály skupiny z oddílu Potkani, další si rozdělily skupiny z dalších oddílů. Potom začala volná zábava a skupinové hry. Někteří spolu šermovali molitanovými meči, jiní se zase zabavili na dětském hřišti. Na svačinu nám přinesli Herzánovi skvělý koláč, který byl sladkou tečkou za tímto víkendem plným zážitků.

 

ODKAZY:

na fotografie od Potkanů:

fotografie a videa ze Sportovního dne od Slimáka

fotografie ze ZVasu

další fotografie na stránkách závodu

VIDEO ZE ZVASU! zde


 

 

5.5.2016

Křeček - Honza Semerád

UPOZORNĚNÍ – Dočasné pozastavení veškeré skautské činnosti v ČR

Dne 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti s platností od 11. března 2020 do odvolání.

 

 
Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

 
O Středce od Potkanů

17. – 19. května 2019

Středisková výprava se konala v Novém Městě nad Metují.

 

 
Skautky jely do Hradce Králové

22. – 24. března 2019

Jely jsme my skautky do Hradce Králové s vedoucím Oříškem. V pátek večer jsme dorazili do skautské klubovny,

 

 
Dny dobrých skutků

1. – 3. března 2019

V březnu jsme se rozhodli naši výpravu vzít více do svých rukou a přispět svou účastí něčemu dobrému. Udělat dobré skutky.

 

Login
close