Letní skautský tábor Potkanů a Rysů

V pátek jsme naložili materiál do dodávky a odjeli stavět tábor,

 

kde se k nám připojili kamarádi a další pomocníci. Za čtyři dny jsme postavili stany, kuchyň, latríny, jídelnu, týpka,...

Tak začal, od 1.7. do 16.7.2016, se na krásné louce u Slověnic společný skautský tábor oddílů 99. skautského střediska Arcus Praha. Jedním z oddílů byla 166.smečka vlčat Rysové a druhým 53. oddíl neslyšících Potkani.

V plné kráse postavený tábor.


Ve středu přijížděli světlušky, vlčata a skauti a po vybalování a zabydlení ve stanech byl večerní slavnostní táborový oheň a tím byl oficiálně zahájen tábor. Druhého dne ráno se děti setkaly s Rychlými Šípy a ti jim osvětlili, v čem bude spočívat celotáborová hra, které se účastnily oba oddíly dohromady.

Vontové v podání Božky, Zbóžy a Křečka.

Rychlé šípy v podání Jany, Joe, Slimáka, Kaťáka a Štístka, jako první tlumočnice.


Třetí den tábora jsme se vydali do obce Slověnice, abychom pomohli s pracemi ve vesnici. Děti si rozdělily činnosti, jedna skupina nosila dřevo, jiná hrabala trávu. Odpoledne naše tábořiště navšítivil třetí oddíl našeho střediska - dívčí oddíl Velká Medvědice, který tábořil nedaleko nás.

 

Společně jsme si zahráli různé týmové zápasy. Další den jsme přijali pozvání a šli navštívit tábořiště Velké Medvědice, které si pro nás připravily Táborovou olympiádu, de si všichni zasportovali a užili si celé dopoledne. Skoro každý den jsme měli své vlastní oddílové programy a tak děti mohli plnit úkoly ze skautské stezky, hrát karetní i pohybové hry inspirované Rychlými Šípy.

Lezení.

V neděli po svačině jsme vyrazili na puťák. Přespali jsme pod širákem v krásném lesíku, po probuzení jsme došli do Vlašimi, kde jsme učinili útok na místní koupaliště a shladili se v horkém dni. Zpět do tábora jsme popojeli autobusem a došli do tábora.

Naše lesní spaní.

Odpočinkový den po puťáku jsme trávili sbeřem dřeva, přípravou na slibový oheň, a připravovali se na další hry z celotáborovky. Jenže se objevila taková průtrž mračen, že jsme slibový oheň museli odložit na další den, zrušili jsme Velkou lesní hru s oddílem Velká Medvědice.

Táborová pouť se nakonec uskutečnila, neboť se počasí na chvíli umoudřilo. Večer jsme tak stihli i noční spionáž a sledovali jsme schůzi Velkého Vonta ze Stínadel.

Hra z celotáborovky.

Slibový oheň.

V posledních dnech tábora jsme si na pátečním závěrečném ohni řekli, co se nám líbilo, rozdali jsme diplomy a ceny i nalezeného ježka v kleci.

 

Poslední den jsme se vrhli na balení věcí svých i společných, rozebírání stanů, bourání, tak abychom všechno stihli, než přijede na poledne traktor. Protože byla louka rozbahněná, tak dodávka k odvezení společných věcí nemohla vjet na louku, tak jsme vše naložili na traktor a pak přendávali do dodávky:-).

Vedoucí, rodiče a přátelé se sešli u klubovny a společné vybavení složili na půdě, kde bude odpočívat opět do příštího roku na letní tábor.

 

Prozatímní výběr fotografií zde. Další zpracujeme během prázdnin, teď odpočíváme :-)

 

19. července 2016

Křeček - Jan Semerád za oddíl Potkani

UPOZORNĚNÍ – Dočasné pozastavení veškeré skautské činnosti v ČR

Dne 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti s platností od 11. března 2020 do odvolání.

 

 
Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

 
O Středce od Potkanů

17. – 19. května 2019

Středisková výprava se konala v Novém Městě nad Metují.

 

 
Skautky jely do Hradce Králové

22. – 24. března 2019

Jely jsme my skautky do Hradce Králové s vedoucím Oříškem. V pátek večer jsme dorazili do skautské klubovny,

 

 
Dny dobrých skutků

1. – 3. března 2019

V březnu jsme se rozhodli naši výpravu vzít více do svých rukou a přispět svou účastí něčemu dobrému. Udělat dobré skutky.

 

Login
close