listopadová výprava do džungle

oproti zajetým kolejím v Brně...

 

spali jsme v klubovně, ve které jsme původně vůbec spát neměli :-)

Ježi s Joly, Šmudlou a Lukášem jeli z Prahy a autobus měl zpoždění, tak Křeček s Oříškem, Kubou a Nelou, Ondřejem a Laurou vyrazili do klubovny dřív. Když jsme se konečně sešli, kreslili jsme obrázky na tabuli a ostatní hádali, co znamenají. K večeři byly výborné knedlíky s cibulí a vajíčkem. Ovšem pozor, vařili jsme za světla čelovek, protože vypadly pojistky:-)

 

V sobotu ráno jsme se těšili do lanového centra, kde jsme strávili větší část dne. Cestou se k nám připojil Míša, Žiry a Zboža, kteří byli v pátek v Praze na 90. výročí školy Výmolovy.

V lanovém centru nás navlékli do postrojů, vyslechli jsme si poučení a pravidla a už jsme byli nahoře na stromech. Skočili jsme do toho po hlavě, protože recepce byla na jednom břehu Svratky a zbytek centra na druhém. Není tam žádný most, pouze 2 ocelová lana. Po těch jsme se svezli a pěkně nás to navnadilo na další aktivity.

 

Na druhé straně nás ještě jednou vyslechli, jak správně jistit a pak už jsme se podle věkových skupin vydali na stromy a překonávali překážky. Někdo z nás se bál, jiný ne, ale překonat překážky vysoko ve stromech dokázali všichni. Natolik se nám tam líbilo, že jsme si to chtěli zopakovat, ale už byl čas na obědosvačinu a rychlý přesun do parku Lužánky.

 

V parku jsme si zahráli pár her, nasbírali listí a pěšky došli do klubovny. Po večeři jsme se dali do lepení a omalovávání listů do tvaru znaku Junáka. K večeři jsme měli párky s bramborovou kaší. Před spaním nám Zboža vyprávěl hezkou a napínavý příběh o Robinu Hoodovi.

Nedělní ráno jsme zahájili rozcvičkou, pravda, některým se nechtělo vstávat a  tak zdržovali, ale nakonec jsme se ze spacáků vytáhli. Po dobré snídani jsme všichni, i vedoucí závodili v balení. Dopoledne jsme šli do parku a poznávali další část Brna, zahráli jsme si pohybové hry, hry na šikovnost a při poslední jsme zkusili "zamrznout" v daném pohybu a Zboža nás u toho natáčel. Vrátili jsme se akorát na svačinku a začali se rozcházet domů.

 

Ježi, Žiry, Joly, Šmudla, Lukáš, Míša a Zboža odjížděli do Prahy. Nela, Ondřej, Laura, Křeček a Oříšek se rozešli domů.

 

Fotografie v naší oddílové galerii.

 

 

6. prosince 2016

Křeček - Honza Semerád

 

UPOZORNĚNÍ – Dočasné pozastavení veškeré skautské činnosti v ČR

Dne 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti s platností od 11. března 2020 do odvolání.

 

 
Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

 
O Středce od Potkanů

17. – 19. května 2019

Středisková výprava se konala v Novém Městě nad Metují.

 

 
Skautky jely do Hradce Králové

22. – 24. března 2019

Jely jsme my skautky do Hradce Králové s vedoucím Oříškem. V pátek večer jsme dorazili do skautské klubovny,

 

 
Dny dobrých skutků

1. – 3. března 2019

V březnu jsme se rozhodli naši výpravu vzít více do svých rukou a přispět svou účastí něčemu dobrému. Udělat dobré skutky.

 

Login
close