Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

kde jsme přestoupili na jiný vlak a vystoupili jsme v České. Odtud jsme šli pěšky asi 1,5 km na chatu, která byla opravdu krásná. Společně dětmi a vedoucí se navečeřeli a po večeři děti šly spát. My vedoucí jsme se pustili do plánování na zítřejší den.

 

 

Sobota

Děti vstávaly dřív než my vedoucí. Společně jsme se pustili do rozcvičky v lese, nasnídali jsme se a začali jsme rozdělovat děti do 4 skupin. První skupina musela hledat na mapě, druhá malovala skleničky, třetí vyráběla přáníčka a čtvrtá si musela vzpomenout na značky z mapy. Naobědvali jsme se a hodinku jsme oddechovali. Po oddechu jsme si vyrazili ven a děti hrály soutěže.

 

 

Večer jsme se pustili do úklidu a připravili vánoční ozdoby, oblékli jsme se do svátečního a dali jsme si večeři. Měli jsme bramborový salát s rybími prsty. Po večeři jsme se dívali na fotky z tábora a podobné. Nastal čas rozdávání a rozbalování dárků. Když jsme byli hotoví, šli jsme ven a každé dítě nahlas vyjádřilo nějaké přání. Večer děti šli spát a my vedoucí jsme se opět pustili do plánování na další den.

 

 

Neděle

Potom, co jsme vstali, jsme se pustili do rozcvičky v lese, pak jsme se nasnídali a po snídani jsme začali balit věci do batohu. Rozdělili jsme si práci a uklidili pokoj, kuchyň a další místnosti. Udělali jsme přáníčka pro Vás, naobědvali jsme se a po obědě se ujaly dvě holky mytí nádobí. Společně děti i vedoucí jsme vzali batohy a vyrazili jsme na vlak. Pak jsme přestoupili na jiný vlak a dorazili jsme domů. Byl to ten nejlepší víkend!

 

Více fotek zde.

8. prosince 2019

Klokan

UPOZORNĚNÍ – Dočasné pozastavení veškeré skautské činnosti v ČR

Dne 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti s platností od 11. března 2020 do odvolání.

 

 
Potkani slavili Vánoce u Brna

29. listopadu – 1. prosince 2019

Vyzvedli jsme dvě holky z Hradce Králové a poté nastoupily další děti z Prahy. Společně jsme v tom vlaku jeli do Brna,

 

 
O Středce od Potkanů

17. – 19. května 2019

Středisková výprava se konala v Novém Městě nad Metují.

 

 
Skautky jely do Hradce Králové

22. – 24. března 2019

Jely jsme my skautky do Hradce Králové s vedoucím Oříškem. V pátek večer jsme dorazili do skautské klubovny,

 

 
Dny dobrých skutků

1. – 3. března 2019

V březnu jsme se rozhodli naši výpravu vzít více do svých rukou a přispět svou účastí něčemu dobrému. Udělat dobré skutky.

 

Login
close