Fotografie ze setkání ke třicetinám oddílu.


Oddíl Ze-Hnje-She-Kha vznikl na podzim roku 1980 jako suchozemský ve vodáckém středisku Gemini na Kosárkově nábřeží, a zároveň jako turistický oddíl mládeže (TOM) 50170 v TJ Aster.

 

Kromě tradic severoamerických indiánů jsme čím dál víc čerpali  ze skautingu. Klubovnu jsme měli v Praze 1, ve Veleslavínově ulici na Starém Měste. Letní tábory trvaly obvykle čtyři týdny, výpravy se konaly dvakrát do měsíce. Postupně se oddíl rozrůstal a k původním družinám  indiánským rodům Volavek, Bobrů, Vlků a Želev přibyli nejstarší Havrani a nejmladší Liščata.


Na podzim roku 1989 jsme byli v Městské knihovně u obnovy Junáka, kam jsme vzápětí vstoupili jako 101. středisko ZHSK s pěti oddíly. Z Veleslavínky jsme se přestěhovali do Nerudovky na Malé Straně.


V roce 1998 se počet členů snížil a zbylé oddíly se staly součástí střediska Arcus. Od roku 2002 se registroval v Arcusu již jen 170. oddíl roverů a rangers.


Za necelých 20 let prošlo ZHSK přes tři stovky členů, kteří zůstali déle než rok, splnili nováčkovskou zkoušku a složili slib. Mnozí s bývalých členů jsou dnes slavnými osobnostmi.


V roce 2010 se ke 30.narozeninám oddílu konal velký sraz ZHSK. Již u jeho příprav vznikla nesmělá myšlenka oddíl obnovit.


V roce 2011 se naskytla příležitost získat zpátky klubovnu v Nerudovce, a od podzimu se v ní pravidelně schází dětský oddíl. Na jaře roku 2001 už čítá 16 členů. Tábořit na "Ostrově divokých koček" v Osíku u Litomyšle v srpnu jede 10 malých mořských vlků a 3 vedoucí.

znak oddílu Zhe-hnje-she-kha

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí oddílu ZHSK na rok 2017

 
Oddíl ZHSK rozdával Betlémské světlo

Byli jsme při tom...

 
ZHSK pomohla bezejmennému ostrůvku

v rámci projektu 72 hodin

 
Benjamínci ZHSK pomáhali u huculských koníků

v rámci 72hodin dobrovolnických prací.

 
Jednodenní skautský restaurant v Nerudovce

Karneval gastronomie. Restaurant Day pomáhá kuchařským nadšencům po celém světě.

Login
close