Projekty střediska ARCUS Praha 2

Projekty - Projekty

 

 

Dradkiáda

PVS

Vánoční akademie


DRAKIÁDA

Podzimní jednodenní pouštění vlastnoručně vyrobených dráčků a draček:-) na Křížku nebo Vypichu. Drakiádu a její průběh má na starosti oddíl Velká medvědice, což samo o sobě zaručuje její kvalitu. Drakiáda není uzavřenou akcí našeho střediska, jsou na ní zvány i spřátelené oddíly převážné z našeho skautského obvodu Prahy 2, ale vítány jsou i oddíly odjinud, případně jednotlivci skauti i neskauti.

Fotografie z Drakiády najdete v naší galerii. Drakiádu pořádáme v říjnu.

 

PVS aneb pozdimní výprava starších

Třídenní zážitková výprava střediska určená především členům pracujícím s družinami v rolích rádců a podrádců. Na programu je akční hra proložená chvilkami na oddech a náměty pro činnost vlastní nebo činnost s družinou. PVS připravují činovníci při středisku.

Fotografie z Drakiády najdete v naší galerii. PVS pořádáme v listopadu.

 

VÁNOČNÍ AKADEMIE

Podvečerní hudebně divadelní pásmo připravené pro rodiče dětí a pro přátele našeho střediska. Jednotlivé družinky zahrají svoje scénky, zpíváme vánoční koledy, promítáme videa z letního tábora, fotografie z akcí uskutečněných v končícím roce,o přestávce se prohlížíme kroniky.

Fotografie z Drakiády najdete v naší galerii.Přibližná doba konání akce: předvánoční čas

 

 

Ples ORJ Prahy 2

Autíčka

Zpívání


PLES ORJ PRAHY 2

Na Plese se staráme o zajištění občerstvení. Jsme nejlepší baristi a chlebíčkáři a to již poměrně dlouhou dobu, začínáme další desetiletí:-). Po našich dobrůtkách je vždy velká poptávka. Během večera se střídáme, někdo obsluhuje, někdo tančí.

Fotografie z Drakiády najdete v naší galerii. Drakiádu pořádáme v říjnu.

 

AUTÍČKA

Pinewood derby cars byl původní název této soutěže vzniklé u vlčat ve Spojených státech. K nám do Česka, tedy do našeho střediska, se dostala díky Ondrovi Vankemu, který organizoval první ročníky. Jde o závod dřevěných, vlastnoručně vlčaty vyrobených autíček, které sjíždí po připravené rampě. Cílem je dojet nejdál, nebo, při stále kvalitnějších podvozcích i celých autech, být rychleji než soupeř za cílovou čarou. Jeden z minulých ročníků byl poněkud nezvyklý, vyzkoušli jsme místo dřevěných autíček autodráhu, ale pak jsme se zase vrátili k přírodním materiálům. Je přeci jen lepší, když si vlčata na schůzkách můžou ze dřeva vyřezávat a vyrábět, než když doma popadnou hotové autíčko. Samozřejmě bychom jen se sešupem dřeváku nevystačili, proto je u každého ročníku mnoho doprovodných soutěž. Od doby, kdy se pořadatelem stal Anthropoid, přibyly lahůdky typu závod krabicových formulí na způsob Le Mans-vždy dvojice vlčat měla jedno takové auto z krabice od banánu, na které se kluci střídali. Na Autíčka zveme sprátelené oddíly.

Fotografie z Autíček najdete v naší galerii. Autíčka pořádáme v březnu.

 

ZPÍVÁNÍ

Zpívání jsme zahájili před lety s tím, že se mělo jednat o akci hlavně pro světlušky a vlčata. Termíny ovšem nevycházely nejlépe, protože ve všední den bylo možné udělat zpívání buď po schůzce , což znamenalo, že tam budou jen ti, co zrovna měli schůzku, nebo úplně v jiný den a to bychom se nesešli. Děti v Praze mají prostě hodně zájmů a aktivit.

Postupně začali na zpívání chodit nejen vedoucí od vlčat a světlušek, ale i ostatní vedoucí. Nakonec vzniklo zpívání v podobě, jaké je dnes. Koná se nepravidelně, někdy jednou za měsíc, střídáme klubovny, restaurace, byty.Bývá nás tak akorát. Pokud umíte na hudební nástroj, či jen rádi zpíváte písničky (od lidových, country až k moderním), dorazte.

Fotografie ze Zpívání najdete v naší galerii.Přibližná doba konání akce: kdokoliv to naplánuje:-)

 

příprava na závody

Středka

Charitativní akce


příprava na skautské závody

Hlídky našeho střediska dosahují významných výsledků na Svojsíkově závodě (určeno pro skauty a skautky) a na Závodě světlušek a vlčat (určeno pro světlušky a vlčata). V posledních 5letech se nám podařilo dvakrát postoupit až do celorepublikového ústředního kola. Generálkou na tyto závody bývá přípravný víkend, pořádaný 14 dní před obvodním kolem akce.

Fotografie z Drakiády najdete v naší galerii. Víkend pořádáme začátkem dubna.

 

STŘEDKA  neboli středisková výprava

Třídenní  sraz všech oddílů na středisku. Náplní je celovýpravová hra, soupeření družin a oddílů, ale také seznamová a spolupráce napříč oddíly.

Fotografie ze Středky najdete v naší galerii. Středku pořádáme v květnu.

 

CHARITATIVNÍ AKCE

Minimáně jednou do roka se naše středisko účastní charitativní sbírky. V letech hodně minulých především Květinový den, nyní se ůčastníme společné sbírky Junáka a nadace Človek v tísni Postavme školu v Africe, při níž se nám podařilo vybrat na konto akce částku kolem čtyřiceti tisíc korum.

Fotografie z Drakiády najdete v naší galerii. Přibližná doba konání akce: říjen nebo květen

 

Prahou plnou strašidel

 

 


Večerní orientační závod Prahou plnou strašidel, jehož prnví roční se konal již v roce 1983, je akce určená všem skautský i neskautským oddílům z celé republiky, nově i pro veřejnost a rodiny. Poslední 3 ročníky vzrostla oblíbenost Strašidel natolik, že musíme později přihlášené zájemce odmítat. Celkem se závodu, který se koná vždy druhou (vyjímečně třetí) sobotu v lednu na pražském Starém městě, účastní více než 5 000 závodníků.

Cílem soutěžních trojic je vyluštit pozici strašidel z šifer. Strašidla jsou ukrytá na nejrůznějších místech, každý rok jsou jiná strašidla a jiná místa. tato místa je potřeba navštívit, najít strašidlo a dát mu správný kód, ono pak vydá důkazní lístek. Důkazní lístky se v cíli přemění na body, které nám určí pořadí a vítěze. To vše v časovém limitu 2hodiny.

Všechny podrobnější informace získáte přímo na stránkách závodu. Zmínka v tisku zde.

Fotografie ze Strašidel najdete v naší galerii. Přibližná doba konání akce: leden

Historie závodu

1983 V listopadu roku 1983 na Betlémském náměstí v Praze vznikl nápad uspořádat závod v kruhu vedoucích turistických oddílu při ZŠ na Havlíčkově náměstí v Praze 3. Duchovním otcem, dlouholetým hlavním organizátorem a velitelem závodu byl Jarda Jarušek-Vlk. Po něm úlohu převzal Jan Petera-SLimák.Prvního ročníku se zúčastnilo jen 17dětí rozdělených do 7 hlídek, hledajících 9 strašidel.

1984 Druhý ročník v únoru 1984 na Malé Straně. Děti neběhaly ještě podle map a neluštily šifry. Putovaly podle značek na chodnících.

1988 Tento rok se ustálil lednový termín a závod se přesunul na Staré Město. Rok od roku přibývalo závodník a tak se od roku 1992 přesunul závod z ulic města na hřiště se zázemím. Našim útočištěm se na dlouhá léta stalo hřiště v ulici Na Františku a v Masné ulici.

2005 Od tohoto roku se z důvodů rekonstrukce těchto hřišť a výrazného zvýšení počtu účastníků závod přesunul pod Petřín na hřiště Sokola u Tyršova domu. Organizační štáb závodu složená hlavně z vedení 166.skautského oddílu (Vlčata) se postupně rozrůstal.

Řadu let organizovalo Prahu plnou strašidel naše středisko ARCUS z Prahy 2. Dnes už se na přípravě závodu pro tisíc účastníků podílí organizační tým pod záštitou 4.přístavu Jana Nerudy.

 

VLK - Vlčácký čekatelský lesní kurz

Celostátní vzdělávací akce určená pro účastníky starší 15 let, kteří pracují nebo se připravují na práci s nejmladšími kluky v Junáku – vlčaty.

Účastníci se na kurzu naučí všechno okolo tvorby programu pro děti, přípravy jejich schůzek, akcí a organizace her. Dále se seznamují se základy plánování, pedagogiky, psychologie a s metodiky oddílové práce. V neposlední řadě jsou náplní kurzu základy zdravovědy a hospodaření stejně jako organizace a právo v Junáku. Na závěr kurzu skládají všichni tzv. čekatelskou zkoušku, která opravňuje frekventanty ke spoluvedení oddílu.

Akce VLK vznikla již v roce 1993 a koná se každý rok v srpnu na tradičním místě ve skautské základně Švýcarák v Novohradských horách a na podzim na dalších dvou místech v ČR. Instruktoři jsou stejně jako frekventanti ze všech koutů republiky. Každý rok se 15-ti denního kurzu účastní na 30 frekventantů.

Akce je hospodářsky a organizačně vedena pod naším střediskem.

Další informace o akci jsou na stránkách kurzu na adrese: http://vlk.skauting.cz/.

 

Kromě akcí střediska pořádají ještě navíc vlastní akce i jednotlivé oddíly. Podrobný výčet těchto akcí naleznate v sekci AKCE u jednotlivých oddílů.

 
Pozvánka na Středku 2018

Středisková výprava: víkend 25. – 27. května 2018

 
Blíží se střediskový SPORTOVNÍ DEN 2018

Sportovní den se bude konat opět na louce v Braníku – termín: neděle 22. dubna 2018, MAPA

u loděnice skautů z Modřan, po celý den, cca od 10 do 16 – 17 hodin.

 
Naše oddíly hledaly strašidla

Oddíly našeho střediska se tradičně začátkem ledna 2018 účastnily šifrovacího a orientačního závodu Prahou plnou strašidel.

 

 
Středka 2017 - Na Dědku

Středisková výprava v Rožmitále pod Třemšínem v hájovně Na Dědku

 

 
V dubnu se uskutečnil sportovní den

V dubnu se uskutečnil dlouho očekávaný Sportovní den. Počasí se nám naštěstí umoudřilo, takže většinou svítilo sluníčko s občasnými poryvy větru. Přijeli lidé ze všech oddílů a po nástupu jsme si řekli, co nás čeká.

Login
close