Nechte své dítě vyrůst ve skautu...

... a dejte mu příležitost zažít neuvěřitelné zážitky se svými kamarády z oddílu.

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit v přírodě i sjíždět vodu na raftech.

Ale to není důležité.

Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom - že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne jejich pozorovatelem...

 

Jaké jsou věkové kategorie v Junáku?

Světlušky a vlčata

věk 6-10 let

pusťte si film

Skautky a skauti

věk 11-15 let

pusťte si film

Roveři a rangers

věk nad 15let

pusťte si film

 

Pro koho je skauting?

Pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Skauting staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová nálň obsahuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

 

Skauting je cesta...
Podívejte se na propagační video Junáka - svazu skautů a skautek ČR

Skauting je cesta, 1.díl

pusťte si film

Skauting je cesta, 2.díl

pusťte si film

Skauting je cesta, 3.díl

pusťte si film

 

 

Kdo se o děti stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospelým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkousky - čekatelskou a vůdcovskou, zaměřenou nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení o absolvování zdravotnického kurzu.

 

 

Naše středisko

sdružuje 4 oddíly, najděte si klubovny na mapě, celkem do našich oddílů chodí 100 dětí z Prahy 1,2 a 3.

Velká Medvědice - dívčí oddíl

děvčata od 7 let

Rysové - chlapecký oddíl

chlapci od 7 let

 


Ze-Hnje-She-Kha - smíšený oddíl

děvčata a chlapci 6 až 12let

Potkani - oddíl neslyšících

děti od 5 let a od 12 let

 

 


 Trochu lepší svět
Současná český skauting očima těch, kteří do skautu nikdy nechodili.
Režie V. Lišková

pořad České televize

pusťte si film

 

 

 

Více informací na stránkách Junáka

 

 
Středka 2017 - Na Dědku

Středisková výprava v Rožmitále pod Třemšínem v hájovně Na Dědku

 

 
V dubnu se uskutečnil sportovní den

V dubnu se uskutečnil dlouho očekávaný Sportovní den. Počasí se nám naštěstí umoudřilo, takže většinou svítilo sluníčko s občasnými poryvy větru. Přijeli lidé ze všech oddílů a po nástupu jsme si řekli, co nás čeká.

 
Středisková výprava se blíží

Na střediskovou výpravu vyjíždíme již tento pátek!

Stáhněte si informace k výpravě.

Už se všichni moc těšíme :)

 
V sobotu jsme škrábali omítky

oklepávali zdi, malovali, sádrovali a ...

 
Nad Vypichem létali naši dráčci

které jsme si sami ručně vyrobili na schůzkách

Login
close